آمار ازدواج

طی نشستی با حضور حسین زین الصالحین مدیرکل ثبت احوال  وصادق سلطانی نژاد معاون هزینه ورییس خزانه معین استان کرمان پیرامون مسائل هزینه ای مذاکره شد

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان کرمان ، روز یکشنبه ۱۵ آذرماه حسین زین الصالحین مدیرکل ثبت احوال طی نشستی با صادق سلطانی نژاد معاون هزینه ورییس خزانه معین استان کرمان پیرامون مسائل هزینه ای مذاکره نمودند ،دراین نشست ابتداء  حسین زین الصالحین مدیرکل ثبت احوال ضمن تشکر از همراهی وهمکاری رییس خزانه با ثبت احوال  استان گفت : جهت تحقق اهداف وماموریت ثبت احوال نیازمند یک تغییر اساسی درهمه زمینه ها منجمله  بحث ساختمانی از قبیل احداث ، بازسای وبهسازی ادارات؛ تامین تجهیزات موردنیاز،خرید وسیله نقلیه ، فراهم نمودن زیرساخت ها  وتامین اعتبار ات هزینه ای و… می باشد که کمک وهمکاری مسئولین ودستگاه ها را می طلبد ، درادامه جلسه صادق سلطانی نژاد معاون هزینه ورییس خزانه معین استان ضمن خیرمقدم گفت :دربحث هزینه ها ضوابط وقوانین بودجه ای ملاک است ودربرخی موضوعات محدودیت هایی وجود دارد که بایستی مورد توجه قرارگیرد، وی اظهار داشت  خواسته های مجموعه ثبت احوال راپیگیری خواهیم کرد، ایشان افزود درمسائل توسعه ای  ثبت احوال استان وارائه خدمات مطلوب به مردم کمک خواهیم کرد .

 

آذر ۲۴, ۱۳۹۴

نشست مدیرکل ثبت احوال با معاون هزینه ورییس خزانه معین استان کرمان

طی نشستی با حضور حسین زین الصالحین مدیرکل ثبت احوال  وصادق سلطانی نژاد معاون هزینه ورییس خزانه معین استان کرمان پیرامون مسائل هزینه ای مذاکره شد